સુમો ટેબ્લેટ / Sumo Tablet - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

સુમો ટેબ્લેટ / Sumo Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - સુમો ટેબ્લેટ / Sumo Tablet ઉપયોગ

સુમો ટેબ્લેટ / Sumo Tablet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
Febrility નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
ઉપયોગ વપરાશકર્તાઓ Percentile અસરકારક
Febrility412
તાવ290
સાંધાનો દુખાવો176
તીવ્ર પીડા166
શીત148
Cephalalgia146
દાંત દુખાવો123
માથાનો દુખાવો91
કાન પીડા81
સમયગાળો પીડા59
દાંતના દુઃખાવા36
ફ્લૂ28
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 1847
અસરકારક
353 માંથી 288 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.288
કામ નથી કરતી65
સર્વેના સહભાગીઓ: 353
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ18
જમતા પહેલા5
જમ્યા પછી208
Anytime24
સર્વેના સહભાગીઓ: 255
હંમેશા
105 માંથી 52 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે52
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ53
સર્વેના સહભાગીઓ: 105
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : સવારે અને રાત્રે.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
સવારે અને રાત્રે77
રાત્રે જ69
સવારે જ33
સવારે સાંજે અને રાત્રે30
સાંજે જ17
સાંજે અને રાત્રે16
સવારે અને સાંજે13
સર્વેના સહભાગીઓ: 255

સુમો ટેબ્લેટ / Sumo Tablet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Sumo Tablet ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.