વિહન્ગવાલોકન

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવા નર્વ નુકસાન, મજ્જાતંત્રની વિકૃતિઓ માં પેઇન, નિષ્ક્રિયતા આવે છે અને કળતર, Carnitine ઉણપ, એનિમિયા, પોષણ મૂળ, ગર્ભાવસ્થા, બાલ્યાવસ્થામાં, અથવા બાળપણ anemias સારવાર, Megaloblastic anemias સારવાર ફોલિક એસિડ ઉણપ કારણે, હૃદયની સ્થિતિની શિશુઓ અને બાળકો પર અસર કરે છે કે, પ્રાથમિક carnitine ઉણપ, ગરીબ ખોરાક ની સારવાર માટે તથા બીજી સ્થિતિઓ માટે પણ વપરાય છે.
ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવામાં નીચે જણાવેલ ઘટકો છે: Folic Acid, L-Carnitine and Methylcobalamin. આ દવા tablet આ સ્વરૂપમાં પણ મળે છે.
ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ને લગતી વિસ્તૃત માહિતી, ઉપયોગો, સંયોજનો, માત્રાઓ,આડ અસરો અને સમીક્ષાઓ નીચે જણાવેલ છે:

ઉપયોગ

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:
વધુ જાણો: ઉપયોગ

આડ અસરો

નીચે જણાવેલ યાદી ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાના ઘટકોથી થતી તમામ આડ-અસરોની છે. આ એક નાનકડું લિસ્ટ નથી. આ આડ-અસરો થઇ શકે છે, પણ હંમેશ થતી નથી. કેટલીક આડ-અસરો થવી દુર્લભ છે, પણ જયારે થાય ત્યારે ગંભીર હોય શકે છે.જો તમને નીચેનામાંથી કોઈ પણ આડ-અસર થઇ હોય, અને જો તે જાય નહિ તો તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો.
જો તમારા ધ્યાનમાં કોઈ એવી આડ-અસર આવે જે ઉપરના લીસ્ટમાં નથી તો તમારા ડોક્ટરને સલાહ માટે મળો. તમે આ આડ-અસર માટે તમારી લોકલ ફૂડ અને ડ્રગ એડમિનિસ્ત્રેશન ઓથોરીટી ને મળી શકો છો.

સાવચેતીઓ

આ દવાને વાપરતા પહેલા, તમારા ડોક્ટરને તમારી અત્યારની દવાઓની જાણ કરો, વિરોધી ઉત્પાદનો પર (દા. ત. વિટામીન, આયુર્વેદિક પુરકો, વિગેરે), એલર્જી, પેહલાથી થયેલા રોગો, અને અત્યારની આરોગ્ય વિષયક સ્થિતિ (ગર્ભાવસ્થા, નજીક આવતી સર્જરી વિગેરે). કેટલીક વખત શારીરિક સ્થિતિઓ તમને દવાની આડ-અસરોની વધુ નજીક પહોંચાડતી હોય છે. તમારા ડોક્ટરની સલાહ અને ઉત્પાદનની અંદર રહેલા માર્ગદર્શન પ્રમાણે જ દવા લો. તમારી માત્રાઓનું પ્રમાણ તમારી સ્થિતિ અનુસાર રાખો. જો તમારી સ્થિતિ એવી ને એવી રહે કે બગડે તો તમારા ડોક્ટરને કહો. ઉપયોગી નિવારણ મુદ્દાઓ નીચે લખેલા છે.
 • 0.1 એમજી ઉપર ડોઝ માં ફોલિક એસિડ દૈનિક ઘાતક એનેમિયા નિદાન છુપાવી શકો
 • એકલા ફોલિક એસિડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઘાતક એનેમિયા અને અન્ય megaloblastic anemias જેમાં વિટામીન B12 ઊણપ છે અયોગ્ય ઉપચાર છે
 • કોઈપણ એલર્જી
 • ગર્ભવતી કે સ્તનપાન ગર્ભવતી હતી, આયોજન બની
 • ગર્ભાવસ્થા અને સ્તનપાન
 • ઘાતક એનેમિયા નિદાન અસ્પષ્ટ જોખમ
 • દારૂ ટાળો, નશીલા સિરહોસિસ કર્યા, ખાસ કરીને જો
 • યકૃત રોગ ઇતિહાસ કર્યા પીપલ
 • વિટામિન બી 12 ઘાતક એનેમિયા ની સારવાર માટે ઉપયોગ કરે છે
 • હુમલાનું ઇતિહાસ

જો તમે બીજી દવા અને બીજા વિરોધી ઉત્પાદનો સાથે જ લઇ રહ્યા છો, તો ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ની અસરો બદલાઈ શકે છે.આ વસ્તુ તમારામાં આડ-અસરોનું જોખમ વધારે છે અથવાતો તમારી દવાને કામ કરતા અટકાવે છે. તમારા ડોક્ટરને તમે વાપરતા હોવ એવી બધી દવાઓ, વિટામીન, અને આયુર્વેદિક પુરકો વિષે જણાવો, જેથી તમારો ડોક્ટર દવાની અસરોને વ્યવસ્થિત રાખવામાં અથવા તો ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઇ શકે. ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવા નીચે જણાવેલ દવાઓ અથવા ઉત્પાદનો સાથે પારસ્પરિક અસરો કરી શકે છે.
 • Alcohol
 • Aminosalicylic acid
 • Antibiotics
 • Barbiturates
 • Chloramphenicol
 • Colchicine
 • Diphenylhydantoin
 • H2 blockers
 • Methotrexate
 • Nitrofurantoin

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ની સાથે અતિ સવેંદનશીલતા એ એક વિરોધાભાસ છે. વધારામાં, ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet નીચે જણાવેલી સ્થિતિઓમાં ના લેવી જોઈએ:

રચના અને સક્રિય ઘટકો

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet એ નીચે જણાવેલ કાર્યકારી ઘટકોની બનેલ છે (ઘટકો)
કૃપા કરીને નોંધશો કે આ દવા બીજી કેટલીક ક્ષમતાઓ સાથે મળે છે જેમાં અલગ અલગ ઘટકોની શક્તિ વધુ ઓછી હોઈ શકે.

પેકેજ અને ક્ષમતાઓ

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet નીચે જણાવેલ પ્રમાણે અને શક્તિ થી મળી શકે છે.
ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet પેકેજ: 10 Tablet

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

 • શું ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tabletમાટે વાપરી શકાય જેમકે નર્વ નુકસાન અને મજ્જાતંત્રની વિકૃતિઓ માં પેઇન?
  હા , નર્વ નુકસાન and મજ્જાતંત્રની વિકૃતિઓ માં પેઇન ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાના સૌથી સામાન્ય ઉપયોગોમાં છે. કૃપા કરીને ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ને નર્વ નુકસાન અને મજ્જાતંત્રની વિકૃતિઓ માં પેઇન માટે ડોકટરની સલાહ વગર ના વાપરો. ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ના બીજા દર્દીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા બીજા કેટલાક ઉપયોગો જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • મારી હાલતમાં સુધારો દેખાય પહેલા ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવા કેટલી વખત લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝરોએ તે જ દિવસે અને ૧ અઠવાડિયું ને હાલતમાં સુધારા પહેલાનો સૌથી સામાન્ય સમય જણાવ્યો છે.આ વખતે એવુ જરૂરી નથી કે તમે કેવો અનુભવ કરો અને તમે કેવી રીતે દવા લો છો. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet કેટલી વાર લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે એવું કીધું છે કે દિવસમાં એક વખત અને દિવસમાં બે વખત ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet લેવાના સૌથી સામાન્ય વાર છે. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • શું હું આ ઉત્પાદન ખાલી પેટનો ઉપયોગ ખોરાક પહેલા અથવા ખોરાક પછી કરું?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ને ખાવા માટે સૌથી સામાન્ય સમય આપ્યો છે જમ્યા પછી. આમ છતાં,તમે કઈ રીતે દવા લો છો એની સાથે નથી. તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. આ દવા ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet વાપરવાના સૌથી સામાન્ય સમયને વિષે બીજા દર્દીઓનું શું કહેવું છે એ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ.
 • શું આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ભારે મશીનરીને ચલાવવા અથવા ચલાવવા તે સુરક્ષિત છે?
  તમે સુસ્તી, ચક્કર, હાયપોટેન્શન અને આડઅસરો કારણ કે માથાનો દુખાવો અનુભવો ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet આ દવા ખાવાથી તો, તો વાહન ચલાવવું કે હેવી મશીનરી ચલાવવી સારી નથી. કોઈએ જો દવા થી સુસ્તી કે ચક્કર આવતા હોય અથવા બ્લડ પ્રેસર લો થઇ જતું હોય તો ગાડી ના ચલાવવી જોઈએ. ફરમાંસીસ્ટ પણ દર્દીઓને સલાહ આપે છે કે દવા સાથે દારુ નહિ પીવે, આમ કરવાથી સુસ્તી વધે છે. ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet વાપરતી વખતે ચેક કરો કે તમને આવું કઈ નથી ને?. તમારા શરીર અને સ્થિતિ પ્રમાણે હંમેશા તમાર ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું આ દવા અથવા વસ્તુ વ્યસનીક અથવા આદત પાડી દે એવી છે?
  બધી દવાઓ વ્યસન કે ખરાબ નથી આવતી. સામાન્ય રીતે, સરકાર આવી દવાઓ વર્ગીકૃત કરીને રાખે છે જેમાં વ્યાસની ઘટકો હોય. દા.ત. ભારતમાં શીડ્યુલ એચ અથવા એક્સ દવા અને યુ એસ માં શીડ્યુલ II-V.પ્રોડક્ટનું પેકેટ જોઈ લેવું કે એ અમ થી કોઈ કેટેગરીમાં નથી આવતી ને. અને છેલ્લે, જાતે જ દવા ના લો, અને દવાઓ પર રહેવા માટે ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું હું આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ તરત જ બંધ કરી શકું છું અથવા મારે ધીમે ધીમે ઉપયોગ બંધ કરવાની જરૂર છે?
  કેટલીક દવાઓ તુરંત જ બંધ નથી થઇ શકતી કારણકે તેના બીજી અસરો થઇ શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર પાસે તમારું આરોગ્ય, શરીર અને દવા વિશેની સલાહ લો.

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet માટેની વધારાની માહિતી

માત્રા ભૂલી ગયા

જો તમે કોઈ માત્રા ભૂલી ગયા હો તો તમે જયારે યાદ આવે ત્યારે તરત જ લઇ લો. જો આ સમય બીજી માત્રાના સમયની નજીક હોય તો ભૂલાયેલી માત્રાને છોડી ને ટાઈમ ટેબલ ચાલુ રાખો. ક્યારેય ભૂલી ગયેલી માત્રા માટે અલગથી કોઈ માત્રા ના લો. જો તમે આવી રીતે ઘણી વાર ભૂલી જાવ છો તો તમે અલાર્મ રાખો અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈને કહી દો કે એ તમને દવા પીવાનું યાદ કરાવે. જો તમે હમણાં જ ઘણી માત્રાઓ ચુકી ગયા હો, તો તેમને સરભર કરવા અથવા નવી દવા મેળવવા માટે તમારા ડોક્ટરની સાથે વાત કરો.

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet નું વધુ માત્રા

 • લખી આપેલ માત્રા સિવાય વધારાની માત્રા ના લો. વધારાની દવા લેવાથી તમારા રોગમાં કોઈ ફેર નઈ પડે; ઊલટું તે ઝેરી અથવા ગંભીર આડ-અસરો ઉભી કરી શકે છે. જો તમે કે બીજા કોઈએ આ ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાનો વધુ પડતો ઉપયોગ કર્યો છે, તો કૃપા કરીને નજીકના દવાખાનાના ઈમરજન્સી ડીપાર્ટમેન્ટમાં અથવા નર્સિંગ હોમમાં જાવ.દવાનો કાગળ, બોક્ષ, શીશી અથવા લેબલ સાથે લઇ જવું જેથી ત્યાના ડોકટરોને જરૂરી માહિતીઓ મેળવવામાં મદદરૂપ થઇ શકે.
 • તમારી દવાઓને ત્રાહિત વ્યક્તિઓને નાં આપવી, પછી ભલેને તેમની સ્થિતિ તમારા જેવીજ હોય અથવા એવું લાગે કે તેમની સ્થિતિ તમારા જેવી થવાની હોય. આ વસ્તુ દવાની વધુ માત્રા તરફ લઇ જાય શકે છે.
 • વધુ માહિતી માટે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ઉત્પાદનકર્તાને મળો.

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ની સાચવણી

 • દવાઓને રૂમના તાપમાન પ્રમાણે રાખો,ગરમી અને સીધા પ્રકાશથી દૂર રાખો. દવાઓને જરૂરિયાત વગર ઠંડી કરવી નહિ. દવાઓને પાળીતા પશુઓ અથવા બાળકોથી દૂર રાખવી.
 • જો તમને કહેવામાં આવેલું ના હોય તો તમે દવાઓને ટોયલેટમાં ફ્લશ નહિ કરો અથવા ઢોળશો નહિ.આવી રીતે બહાર ફેકેલી દવાઓ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આવી ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet દવાઓ સુરક્ષિત રીતે કાઢવા માટે તમે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટને મળો.

ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ની એક્સપાયરી

 • એક્સ્પાયર થયેલ ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet ની એક માત્રા પણ લેવી નહિ.આમ છતાં, જો તમને બીમારી જેવું લાગે તો તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીને અથવા ફાર્માસિસ્ટને જણાવો. એકસપાયર થઇ ગયેલી દવા કદાચ તમારી સારવારમાં અસર પણ ના કરે. સુરક્ષિત રહેવા માટે,તમે એક્સ્પાયર દવા ના લો એ જ સારું છે. જો તમારે દવાની અમુક રોગોમાં જરૂરિયાત જ હોય જેમ કે હૃદયની બીમારી, જીવ ના જોખમ વાળી એલર્જીઓ, તો તમારે તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીની પાસેથી દર વખતે તાજી દવા જ લેવી જોઈએ.

માત્રાની માહિતી

કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ફીસીશ્યનની સલાહ લો અથવા ઉત્પાદનના પેકેટ પર લખેલું માર્ગદર્શન વાંચો.

આ પાનું ટાંકો

APA Style Citation

 • ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - દવા.com. (n.d.). Retrieved October 11, 2023, from https://www.દવા.com/gu/nurokind-lc-tablet

MLA Style Citation

 • "ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - દવા.com" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 11 Oct. 2023.

Chicago Style Citation

 • "ન્યુરોકિંડ એલસી ટેબ્લેટ / Nurokind Lc Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - દવા.com" Tabletwise. Accessed October 11, 2023. https://www.દવા.com/gu/nurokind-lc-tablet.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Nurokind Lc Tablet ઉત્પાદન in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.