નોર્માક્સિન ટેબ્લેટ / Normaxin Tablet - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

નોર્માક્સિન ટેબ્લેટ / Normaxin Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - નોર્માક્સિન ટેબ્લેટ / Normaxin Tablet ઉપયોગ

નોર્માક્સિન ટેબ્લેટ / Normaxin Tablet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
બાવલ સિંડ્રોમ નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 610
અસરકારક
210 માંથી 169 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.169
કામ નથી કરતી41
સર્વેના સહભાગીઓ: 210
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ14
જમતા પહેલા22
જમ્યા પછી98
Anytime7
સર્વેના સહભાગીઓ: 141
હંમેશા
115 માંથી 57 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે57
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ58
સર્વેના સહભાગીઓ: 115
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : સવારે અને રાત્રે.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
સવારે અને રાત્રે55
રાત્રે જ30
સવારે સાંજે અને રાત્રે19
સવારે જ13
સાંજે જ6
સાંજે અને રાત્રે5
સવારે અને સાંજે4
સર્વેના સહભાગીઓ: 132

નોર્માક્સિન ટેબ્લેટ / Normaxin Tablet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Normaxin Tablet ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.