નિસિપ પ્લસ ટેબ્લેટ / Nicip Plus Tablet - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

નિસિપ પ્લસ ટેબ્લેટ / Nicip Plus Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - નિસિપ પ્લસ ટેબ્લેટ / Nicip Plus Tablet ઉપયોગ

નિસિપ પ્લસ ટેબ્લેટ / Nicip Plus Tablet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
માથાનો દુખાવો નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
ઉપયોગ વપરાશકર્તાઓ Percentile અસરકારક
માથાનો દુખાવો269
તાવ231
Cephalalgia145
શીત140
તીવ્ર પીડા130
સાંધાનો દુખાવો99
Febrility99
દાંતના દુઃખાવા79
દાંત દુખાવો44
કાન પીડા33
કાળ પીડા23
ફ્લૂ21
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 1417
અસરકારક
272 માંથી 231 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.231
કામ નથી કરતી41
સર્વેના સહભાગીઓ: 272
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ12
જમતા પહેલા11
જમ્યા પછી161
Anytime23
સર્વેના સહભાગીઓ: 207
હંમેશા
49 માંથી 24 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે24
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ25
સર્વેના સહભાગીઓ: 49
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : રાત્રે જ.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
રાત્રે જ56
સવારે અને રાત્રે42
સવારે સાંજે અને રાત્રે31
સવારે જ27
સાંજે જ14
સાંજે અને રાત્રે13
સવારે અને સાંજે8
સર્વેના સહભાગીઓ: 191

નિસિપ પ્લસ ટેબ્લેટ / Nicip Plus Tablet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Nicip Plus Tablet ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.