TabletWise.com
 

વિહન્ગવાલોકન

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવામાં નીચે જણાવેલ ઘટકો છે: Dicyclomine and Mefenamic Acid. આ દવા tablet આ સ્વરૂપમાં પણ મળે છે.
મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ને લગતી વિસ્તૃત માહિતી, ઉપયોગો, સંયોજનો, માત્રાઓ,આડ અસરો અને સમીક્ષાઓ નીચે જણાવેલ છે:

ઉપયોગ

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:
વધુ જાણો: ઉપયોગ

આડ અસરો

નીચે જણાવેલ યાદી મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાના ઘટકોથી થતી તમામ આડ-અસરોની છે. આ એક નાનકડું લિસ્ટ નથી. આ આડ-અસરો થઇ શકે છે, પણ હંમેશ થતી નથી. કેટલીક આડ-અસરો થવી દુર્લભ છે, પણ જયારે થાય ત્યારે ગંભીર હોય શકે છે.જો તમને નીચેનામાંથી કોઈ પણ આડ-અસર થઇ હોય, અને જો તે જાય નહિ તો તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો.
જો તમારા ધ્યાનમાં કોઈ એવી આડ-અસર આવે જે ઉપરના લીસ્ટમાં નથી તો તમારા ડોક્ટરને સલાહ માટે મળો. તમે આ આડ-અસર માટે તમારી લોકલ ફૂડ અને ડ્રગ એડમિનિસ્ત્રેશન ઓથોરીટી ને મળી શકો છો.

સાવચેતીઓ

આ દવાને વાપરતા પહેલા, તમારા ડોક્ટરને તમારી અત્યારની દવાઓની જાણ કરો, વિરોધી ઉત્પાદનો પર (દા. ત. વિટામીન, આયુર્વેદિક પુરકો, વિગેરે), એલર્જી, પેહલાથી થયેલા રોગો, અને અત્યારની આરોગ્ય વિષયક સ્થિતિ (ગર્ભાવસ્થા, નજીક આવતી સર્જરી વિગેરે). કેટલીક વખત શારીરિક સ્થિતિઓ તમને દવાની આડ-અસરોની વધુ નજીક પહોંચાડતી હોય છે. તમારા ડોક્ટરની સલાહ અને ઉત્પાદનની અંદર રહેલા માર્ગદર્શન પ્રમાણે જ દવા લો. તમારી માત્રાઓનું પ્રમાણ તમારી સ્થિતિ અનુસાર રાખો. જો તમારી સ્થિતિ એવી ને એવી રહે કે બગડે તો તમારા ડોક્ટરને કહો. ઉપયોગી નિવારણ મુદ્દાઓ નીચે લખેલા છે.
 • Hiatal સારણગાંઠ ધરાવતા દર્દીઓમાં
 • આંતરડાના ચાંદા સાથે દર્દીઓને
 • ઉપયોગ કરવાનું રોકો અને ડૉક્ટર સંપર્ક જો તાવ અને ગરમી સ્ટ્રોક અનુભવી
 • ઓટોનોમિક ન્યુરોપથી ધરાવતા દર્દીઓમાં
 • કાર્ડિયાક tachyarrhythmia ધરાવતા દર્દીઓમાં
 • કોરોનરી હૃદય બિમારી ધરાવતા દર્દીઓ
 • જાણીતા અથવા શંકાસ્પદ prostatic શરીરના કોઈ અંગનો વધુપડતો ધરાવતા દર્દીઓમાં
 • ઝાડા લક્ષણ સાથે અપૂર્ણ આંતરડાની અવરોધ જોખમ
 • પ્રિસ્ક્રિપ્શન અથવા નોનપ્રિસ્ક્રિપ્શન દવાઓ લેતાં
 • મનોવિકૃતિ જોખમ

જો તમે બીજી દવા અને બીજા વિરોધી ઉત્પાદનો સાથે જ લઇ રહ્યા છો, તો મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ની અસરો બદલાઈ શકે છે.આ વસ્તુ તમારામાં આડ-અસરોનું જોખમ વધારે છે અથવાતો તમારી દવાને કામ કરતા અટકાવે છે. તમારા ડોક્ટરને તમે વાપરતા હોવ એવી બધી દવાઓ, વિટામીન, અને આયુર્વેદિક પુરકો વિષે જણાવો, જેથી તમારો ડોક્ટર દવાની અસરોને વ્યવસ્થિત રાખવામાં અથવા તો ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઇ શકે. મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવા નીચે જણાવેલ દવાઓ અથવા ઉત્પાદનો સાથે પારસ્પરિક અસરો કરી શકે છે.
 • Amantadine
 • Antacids
 • Antidiabetic medications
 • Antihistamines
 • Benzodiazepines
 • Captopril
 • Ciclosporin
 • Corticosteroids
 • Digoxin
 • Enalapril

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ની સાથે અતિ સવેંદનશીલતા એ એક વિરોધાભાસ છે. વધારામાં, મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet નીચે જણાવેલી સ્થિતિઓમાં ના લેવી જોઈએ:
 • અતિસંવેદનશીલતા
 • અવરોધક uropathy
 • આંતરડા ના સોજા ની બીમારી
 • એપીલેપ્સી
 • કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ સર્જરી
 • ગંભીર અલ્સેરેટિવ કોલેટીસ
 • ગંભીર રેનલ હાનિ
 • ગંભીર હૃદય પાત
 • ગર્ભવતી
 • ગ્લુકોમા

રચના અને સક્રિય ઘટકો

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet એ નીચે જણાવેલ કાર્યકારી ઘટકોની બનેલ છે (ઘટકો)
કૃપા કરીને નોંધશો કે આ દવા બીજી કેટલીક ક્ષમતાઓ સાથે મળે છે જેમાં અલગ અલગ ઘટકોની શક્તિ વધુ ઓછી હોઈ શકે.

પેકેજ અને ક્ષમતાઓ

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet નીચે જણાવેલ પ્રમાણે અને શક્તિ થી મળી શકે છે.
મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet પેકેજ: 10 Tablet
મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ક્ષમતા: 10MG+250MG, 10+250

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

 • શું મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tabletમાટે વાપરી શકાય જેમકે સમયગાળા દરમિયાન પેઇન અને સમયગાળા દરમિયાન ભારે રક્તસ્ત્રાવ?
  હા , સમયગાળા દરમિયાન પેઇન and સમયગાળા દરમિયાન ભારે રક્તસ્ત્રાવ મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાના સૌથી સામાન્ય ઉપયોગોમાં છે. કૃપા કરીને મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ને સમયગાળા દરમિયાન પેઇન અને સમયગાળા દરમિયાન ભારે રક્તસ્ત્રાવ માટે ડોકટરની સલાહ વગર ના વાપરો. મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ના બીજા દર્દીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા બીજા કેટલાક ઉપયોગો જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • મારી હાલતમાં સુધારો દેખાય પહેલા મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવા કેટલી વખત લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝરોએ તે જ દિવસે અને within 2 hours ને હાલતમાં સુધારા પહેલાનો સૌથી સામાન્ય સમય જણાવ્યો છે.આ વખતે એવુ જરૂરી નથી કે તમે કેવો અનુભવ કરો અને તમે કેવી રીતે દવા લો છો. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet કેટલી વાર લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે એવું કીધું છે કે દિવસમાં એક વખત અને અન્ય મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet લેવાના સૌથી સામાન્ય વાર છે. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ
 • શું હું આ ઉત્પાદન ખાલી પેટનો ઉપયોગ ખોરાક પહેલા અથવા ખોરાક પછી કરું?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ને ખાવા માટે સૌથી સામાન્ય સમય આપ્યો છે જમ્યા પછી. આમ છતાં,તમે કઈ રીતે દવા લો છો એની સાથે નથી. તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. આ દવા મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet વાપરવાના સૌથી સામાન્ય સમયને વિષે બીજા દર્દીઓનું શું કહેવું છે એ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો અને મોજણી પરિણામો જુઓ.
 • શું આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ભારે મશીનરીને ચલાવવા અથવા ચલાવવા તે સુરક્ષિત છે?
  તમે સુસ્તી, ચક્કર, હાયપોટેન્શન અને આડઅસરો કારણ કે માથાનો દુખાવો અનુભવો મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet આ દવા ખાવાથી તો, તો વાહન ચલાવવું કે હેવી મશીનરી ચલાવવી સારી નથી. કોઈએ જો દવા થી સુસ્તી કે ચક્કર આવતા હોય અથવા બ્લડ પ્રેસર લો થઇ જતું હોય તો ગાડી ના ચલાવવી જોઈએ. ફરમાંસીસ્ટ પણ દર્દીઓને સલાહ આપે છે કે દવા સાથે દારુ નહિ પીવે, આમ કરવાથી સુસ્તી વધે છે. મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet વાપરતી વખતે ચેક કરો કે તમને આવું કઈ નથી ને?. તમારા શરીર અને સ્થિતિ પ્રમાણે હંમેશા તમાર ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું આ દવા અથવા વસ્તુ વ્યસનીક અથવા આદત પાડી દે એવી છે?
  બધી દવાઓ વ્યસન કે ખરાબ નથી આવતી. સામાન્ય રીતે, સરકાર આવી દવાઓ વર્ગીકૃત કરીને રાખે છે જેમાં વ્યાસની ઘટકો હોય. દા.ત. ભારતમાં શીડ્યુલ એચ અથવા એક્સ દવા અને યુ એસ માં શીડ્યુલ II-V.પ્રોડક્ટનું પેકેટ જોઈ લેવું કે એ અમ થી કોઈ કેટેગરીમાં નથી આવતી ને. અને છેલ્લે, જાતે જ દવા ના લો, અને દવાઓ પર રહેવા માટે ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું હું આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ તરત જ બંધ કરી શકું છું અથવા મારે ધીમે ધીમે ઉપયોગ બંધ કરવાની જરૂર છે?
  કેટલીક દવાઓ તુરંત જ બંધ નથી થઇ શકતી કારણકે તેના બીજી અસરો થઇ શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર પાસે તમારું આરોગ્ય, શરીર અને દવા વિશેની સલાહ લો.

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet માટેની વધારાની માહિતી

માત્રા ભૂલી ગયા

જો તમે કોઈ માત્રા ભૂલી ગયા હો તો તમે જયારે યાદ આવે ત્યારે તરત જ લઇ લો. જો આ સમય બીજી માત્રાના સમયની નજીક હોય તો ભૂલાયેલી માત્રાને છોડી ને ટાઈમ ટેબલ ચાલુ રાખો. ક્યારેય ભૂલી ગયેલી માત્રા માટે અલગથી કોઈ માત્રા ના લો. જો તમે આવી રીતે ઘણી વાર ભૂલી જાવ છો તો તમે અલાર્મ રાખો અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈને કહી દો કે એ તમને દવા પીવાનું યાદ કરાવે. જો તમે હમણાં જ ઘણી માત્રાઓ ચુકી ગયા હો, તો તેમને સરભર કરવા અથવા નવી દવા મેળવવા માટે તમારા ડોક્ટરની સાથે વાત કરો.

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet નું વધુ માત્રા

 • લખી આપેલ માત્રા સિવાય વધારાની માત્રા ના લો. વધારાની દવા લેવાથી તમારા રોગમાં કોઈ ફેર નઈ પડે; ઊલટું તે ઝેરી અથવા ગંભીર આડ-અસરો ઉભી કરી શકે છે. જો તમે કે બીજા કોઈએ આ મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાનો વધુ પડતો ઉપયોગ કર્યો છે, તો કૃપા કરીને નજીકના દવાખાનાના ઈમરજન્સી ડીપાર્ટમેન્ટમાં અથવા નર્સિંગ હોમમાં જાવ.દવાનો કાગળ, બોક્ષ, શીશી અથવા લેબલ સાથે લઇ જવું જેથી ત્યાના ડોકટરોને જરૂરી માહિતીઓ મેળવવામાં મદદરૂપ થઇ શકે.
 • તમારી દવાઓને ત્રાહિત વ્યક્તિઓને નાં આપવી, પછી ભલેને તેમની સ્થિતિ તમારા જેવીજ હોય અથવા એવું લાગે કે તેમની સ્થિતિ તમારા જેવી થવાની હોય. આ વસ્તુ દવાની વધુ માત્રા તરફ લઇ જાય શકે છે.
 • વધુ માહિતી માટે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ઉત્પાદનકર્તાને મળો.

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ની સાચવણી

 • દવાઓને રૂમના તાપમાન પ્રમાણે રાખો,ગરમી અને સીધા પ્રકાશથી દૂર રાખો. દવાઓને જરૂરિયાત વગર ઠંડી કરવી નહિ. દવાઓને પાળીતા પશુઓ અથવા બાળકોથી દૂર રાખવી.
 • જો તમને કહેવામાં આવેલું ના હોય તો તમે દવાઓને ટોયલેટમાં ફ્લશ નહિ કરો અથવા ઢોળશો નહિ.આવી રીતે બહાર ફેકેલી દવાઓ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આવી મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet દવાઓ સુરક્ષિત રીતે કાઢવા માટે તમે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટને મળો.

મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ની એક્સપાયરી

 • એક્સ્પાયર થયેલ મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet ની એક માત્રા પણ લેવી નહિ.આમ છતાં, જો તમને બીમારી જેવું લાગે તો તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીને અથવા ફાર્માસિસ્ટને જણાવો. એકસપાયર થઇ ગયેલી દવા કદાચ તમારી સારવારમાં અસર પણ ના કરે. સુરક્ષિત રહેવા માટે,તમે એક્સ્પાયર દવા ના લો એ જ સારું છે. જો તમારે દવાની અમુક રોગોમાં જરૂરિયાત જ હોય જેમ કે હૃદયની બીમારી, જીવ ના જોખમ વાળી એલર્જીઓ, તો તમારે તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીની પાસેથી દર વખતે તાજી દવા જ લેવી જોઈએ.

માત્રાની માહિતી

કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ફીસીશ્યનની સલાહ લો અથવા ઉત્પાદનના પેકેટ પર લખેલું માર્ગદર્શન વાંચો.

આ પાનું ટાંકો

APA Style Citation

 • મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - TabletWise.com. (n.d.). Retrieved October 18, 2023, from https://www.tabletwise.com/gu/meftal-spas-tablet

MLA Style Citation

 • "મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - TabletWise.com" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 18 Oct. 2023.

Chicago Style Citation

 • "મેફ્ટલ સ્પસ ટેબ્લેટ / Meftal SPas Tablet in Gujarati - ઉત્પાદન - TabletWise.com" Tabletwise. Accessed October 18, 2023. https://www.tabletwise.com/gu/meftal-spas-tablet.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Meftal SPas Tablet ઉત્પાદન in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.