ઇવિઅન કેપ્સ્યુલ / Evion Capsule - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

ઇવિઅન કેપ્સ્યુલ / Evion Capsule નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - ઇવિઅન કેપ્સ્યુલ / Evion Capsule ઉપયોગ

ઇવિઅન કેપ્સ્યુલ / Evion Capsule માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
લેગ અવરોધિત ધમનીઓ કારણે પીડા નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 248
અસરકારક
83 માંથી 61 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.61
કામ નથી કરતી22
સર્વેના સહભાગીઓ: 83
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ6
જમતા પહેલા3
જમ્યા પછી29
Anytime2
સર્વેના સહભાગીઓ: 40
હંમેશા
47 માંથી 23 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે23
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ24
સર્વેના સહભાગીઓ: 47
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : સવારે જ.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
સવારે જ14
સવારે અને રાત્રે10
રાત્રે જ9
સાંજે જ3
સવારે અને સાંજે2
સવારે સાંજે અને રાત્રે2
સાંજે અને રાત્રે1
સર્વેના સહભાગીઓ: 41

ઇવિઅન કેપ્સ્યુલ / Evion Capsule નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Evion Capsule ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.