ઇકોનોર્મ સેચેટ / Econorm Sachet - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

ઇકોનોર્મ સેચેટ / Econorm Sachet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - ઇકોનોર્મ સેચેટ / Econorm Sachet ઉપયોગ

ઇકોનોર્મ સેચેટ / Econorm Sachet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
તીવ્ર ઝાડા નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
ઉપયોગ વપરાશકર્તાઓ Percentile અસરકારક
તીવ્ર ઝાડા261
આંતરડા ના સોજા ની બીમારી72
એન્ટીબાયોટિક સંકળાયેલ ઝાડા44
ટ્રાવેલર્સની અતિસાર29
હતાશા18
એડ્સ11
રિકરન્ટ ક્લોસ્ટિરીડિમ ડિફિસિલ4
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 439
અસરકારક
151 માંથી 119 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.119
કામ નથી કરતી32
સર્વેના સહભાગીઓ: 151
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ9
જમતા પહેલા7
જમ્યા પછી28
Anytime16
સર્વેના સહભાગીઓ: 60
હંમેશા
17 માંથી 8 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે8
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ9
સર્વેના સહભાગીઓ: 17
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : સવારે અને રાત્રે.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
સવારે અને રાત્રે21
સવારે જ14
રાત્રે જ8
સવારે સાંજે અને રાત્રે6
સાંજે જ5
સવારે અને સાંજે3
સાંજે અને રાત્રે1
સર્વેના સહભાગીઓ: 58

ઇકોનોર્મ સેચેટ / Econorm Sachet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Econorm Sachet ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.