સાયક્લોપમ ટેબ્લેટ / Cyclopam Tablet - ઉપયોગો અને ફાયદાઓ

સાયક્લોપમ ટેબ્લેટ / Cyclopam Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:

સમીક્ષાઓ - સાયક્લોપમ ટેબ્લેટ / Cyclopam Tablet ઉપયોગ

સાયક્લોપમ ટેબ્લેટ / Cyclopam Tablet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.
ઉપયોગ
પેટમાં દુખાવો નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • કઈ નહિ
  • Can't tell
સર્વેના સહભાગીઓ: 929
અસરકારક
228 માંથી 184 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારક વપરાશકર્તાઓ Percentile
કામ કરે છે.184
કામ નથી કરતી44
સર્વેના સહભાગીઓ: 228
સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ વપરાશકર્તાઓ Percentile
ખાલી પેટ21
જમતા પહેલા9
જમ્યા પછી112
Anytime15
સર્વેના સહભાગીઓ: 157
હંમેશા
23 માંથી 11 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
વપરાશકર્તાઓ Percentile
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે11
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ12
સર્વેના સહભાગીઓ: 23
ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : રાત્રે જ.
સમય સુચકતા વપરાશકર્તાઓ Percentile
રાત્રે જ34
સવારે અને રાત્રે32
સવારે જ24
સાંજે જ18
સવારે સાંજે અને રાત્રે18
સવારે અને સાંજે4
સાંજે અને રાત્રે3
સર્વેના સહભાગીઓ: 133

સાયક્લોપમ ટેબ્લેટ / Cyclopam Tablet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

કૃપા કરીને આ માહિતી માટે તમારા ફીઝીશ્યન અથવાતો ફાર્માસીસ્ટની સલાહ લો, અથવાતો વસ્તુનું પેકેટ જુઓ.

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 9/27/2020 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Cyclopam Tablet ઉપયોગ in Gujarati.

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.